Teendők

Önnek nem szükséges ismernie a temetés vagy hamvasztás megszervezésével kapcsolatban felmerülő hivatali és temetkezési tennivalókat, mi elintézzük Ön helyett!

 A szolgáltatás megrendeléséhez szükséges iratok, melyeknek beszerzésében segítséget nyújtunk. 

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa, külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám. 2002. január 1-e után kiállított gépjármu vezetoi engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévõ sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

 Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről.

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetetlenség Irodánk munkatársaitól.

24 órás ügyelet: 06 20/9 822-231

Lakáson történõ elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.

Községekben célszerû a halott szállításhoz a késõbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelõ osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhetõ a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetõjének és a fõigazgató engedélyére is szükség van.

A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

További szolgáltatásaink:

 • Hagyományos-és hamvasztásos temetések lebonyolítása
 • Rátemetés
 • Exhumálás
 • Kellékárusítás
 • Koszorú-kötészet
 • Szállítás
 • Anyakönyveztetés,
 • Teljes körû ügyintézés.